Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Lomatärppi Oy:n  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 13.06.2024.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lomatärppi Oy
Ringi 6 F
99980 UTSJOKI

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lomatärppi Oy
Juha Reinola
Ringi 6 F
99980 UTSJOKI
Puh: 040 5296627

lomatarppi.mokit@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

https://lomatarppi.fi -sivuston kautta myytävien palvelujen asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito verkkopalvelujen varausten vahvistaminen sekä erilaisten palvelujen mahdollistaminen ja verkossa tehtyjen varausten identifiointi Lomatärppi Oy:n oma ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Osoitetiedot
Mahdollinen varaus

 

6. Henkilötietojen säilytys

Manuaalista aineistoa ei ole. ATK:lle tallennettu aineisto on suojattu palomuurilla, käyttöoikeuksin ja salasanoin.


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Tämän lisäksi voimme saada tietoa seuraavista lähteistä:

Kävijältä itseltään, kun hän vierailee sivustolla.
Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.


11. Kävijäseuranta

Seuraamme verkkosivujen kävijämäärää Google Analyticsin avulla.

Google Analytics
Googlen seurantapalvelu käyttää toimiakseen evästeitä. Seurantaa ei tapahdu, ennen kuin vierailija sallii kolmannen osapuolen evästeiden käyttämisen.